Alyah Beth
Memorial de la Shoah, Paris

2008
sceno : Martin Michel
agency : Design in Situ

©TS
: ©TS

©TS
: ©TS

©TS
: ©TS


 


 

©TS
: ©TS